<bdo id="xqww7"></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt> <bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><delect id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></delect> <delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></rt>
首頁:經濟數據庫EDB >> 區域宏觀
示例:如搜索北京GDP總值,關鍵詞請輸入
北京 GDP,多個詞組之間請用空格隔開。
廣東 9030
數據名(時間) 數據來源 單位起止時間操作
廣東:GDP:當季值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:第一產業:當季值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:第二產業:當季值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:工業:當季值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:建筑業:當季值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:第三產業:當季值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業:當季值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:批發與零售業:當季值(季)廣東省統計局億元2000Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:住宿和餐飲業:當季值(季)廣東省統計局億元2006Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:房地產業:當季值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:金融業:當季值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:營利性服務業:當季值(季)廣東省統計局億元2006Q1 - 2019Q3查看
廣東:GDP:非營利性服務業:當季值(季)廣東省統計局億元2006Q1 - 2019Q3查看
廣東:GDP:當季同比(季)廣東省統計局%2000Q1 - 2020Q1查看
廣東:GDP:第一產業:當季同比(季)廣東省統計局%2000Q1 - 2020Q1查看
廣東:GDP:第二產業:當季同比(季)廣東省統計局%2000Q1 - 2019Q3查看
廣東:GDP:工業:當季同比(季)廣東省統計局%2000Q1 - 2020Q1查看
廣東:GDP:建筑業:當季同比(季)廣東省統計局%2000Q1 - 2019Q3查看
廣東:GDP:第三產業:當季同比(季)廣東省統計局%2000Q1 - 2019Q3查看
廣東:GDP:交通運輸、倉儲和郵政業:當季同比(季)廣東省統計局%2000Q1 - 2020Q1查看
廣東:GDP:批發與零售業:當季同比(季)廣東省統計局%2000Q1 - 2019Q3查看
廣東:GDP:住宿和餐飲業:當季同比(季)廣東省統計局%2006Q1 - 2020Q1查看
廣東:GDP:房地產業:當季同比(季)廣東省統計局%2000Q1 - 2020Q1查看
廣東:GDP:金融業:當季同比(季)廣東省統計局%2000Q1 - 2019Q3查看
廣東:GDP:營利性服務業:當季同比(季)廣東省統計局%2006Q1 - 2019Q3查看
廣東:GDP:非營利性服務業:當季同比(季)廣東省統計局%2006Q1 - 2019Q3查看
廣東:GDP:累計值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:第一產業:累計值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2019Q3查看
廣東:GDP:第二產業:累計值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
廣東:GDP:工業:累計值(季)廣東省統計局億元1999Q1 - 2023Q1查看
9030 條數據   上一頁123456...301下一頁
国产精品厕所
<bdo id="xqww7"></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt> <bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><delect id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></delect> <delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></rt>