<bdo id="xqww7"></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt> <bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><delect id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></delect> <delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></rt>
首頁:經濟數據庫EDB >> 中國宏觀
示例:如搜索北京GDP總值,關鍵詞請輸入
北京 GDP,多個詞組之間請用空格隔開。
金融機構資產負債表 346
數據名(時間) 數據來源 單位起止時間操作
貨幣當局:資產:國外資產(月)中國人民銀行億元199912 - 202310查看
貨幣當局:資產:國外資產:外匯(月)中國人民銀行億元199912 - 202305查看
貨幣當局:資產:國外資產:貨幣黃金(月)中國人民銀行億元199912 - 202310查看
貨幣當局:資產:國外資產:其他(月)中國人民銀行億元199912 - 202305查看
貨幣當局:資產:對政府債權(月)中國人民銀行億元199912 - 202310查看
貨幣當局:資產:對政府債權:中央政府(月)中國人民銀行億元200201 - 202310查看
貨幣當局:資產:對其他存款性公司債權(月)中國人民銀行億元200501 - 202309查看
貨幣當局:資產:對其他金融性公司債權(月)中國人民銀行億元200201 - 202305查看
貨幣當局:資產:對非金融性部門債權(月)中國人民銀行億元199912 - 201903查看
貨幣當局:資產:其他資產(月)中國人民銀行億元200201 - 202305查看
貨幣當局:資產:合計(月)中國人民銀行億元200201 - 202305查看
貨幣當局:負債:儲備貨幣(月)中國人民銀行億元199912 - 202305查看
貨幣當局:負債:儲備貨幣:貨幣發行(月)中國人民銀行億元199912 - 202305查看
貨幣當局:負債:儲備貨幣:其他存款性公司存款(月)中國人民銀行億元200601 - 202305查看
貨幣當局:負債:儲備貨幣:不計入儲備貨幣的金融性公司存款(月)中國人民銀行億元200801 - 202305查看
貨幣當局:負債:發行債券(月)中國人民銀行億元199912 - 202305查看
貨幣當局:負債:國外負債(月)中國人民銀行億元200201 - 202305查看
貨幣當局:負債:政府存款(月)中國人民銀行億元199912 - 202305查看
貨幣當局:負債:自有資金(月)中國人民銀行億元199912 - 202305查看
貨幣當局:負債:其他(月)中國人民銀行億元199912 - 202305查看
貨幣當局:負債:合計(月)中國人民銀行億元200201 - 202305查看
總資產:銀行業金融機構(月)中國銀行業監督管理委員會億元201101 - 202309查看
總資產:銀行業金融機構:當月同比(月)中國銀行業監督管理委員會%201101 - 202305查看
總負債:銀行業金融機構(月)中國銀行業監督管理委員會億元201101 - 202305查看
總負債:銀行業金融機構:當月同比(月)中國銀行業監督管理委員會%201101 - 202305查看
總資產:大型商業銀行(月)中國銀行業監督管理委員會億元201101 - 202305查看
總資產:大型商業銀行:當月同比(月)中國銀行業監督管理委員會%201101 - 202305查看
總資產:大型商業銀行:占銀行業金融機構比例(月)中國銀行業監督管理委員會%201101 - 202305查看
總負債:大型商業銀行(月)中國銀行業監督管理委員會億元201101 - 202305查看
總負債:大型商業銀行:當月同比(月)中國銀行業監督管理委員會%201101 - 202305查看
346 條數據   上一頁123456...12下一頁
国产精品厕所
<bdo id="xqww7"></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt> <bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><delect id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></delect> <delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></rt>