<bdo id="xqww7"></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt> <bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><delect id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></delect> <delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></rt>
首頁:經濟數據庫EDB >> 中國宏觀
示例:如搜索北京GDP總值,關鍵詞請輸入
北京 GDP,多個詞組之間請用空格隔開。
社會融資情況 311
數據名(時間) 數據來源 單位起止時間操作
社會融資總量:累計值(月)中國人民銀行億元200201 - 201908查看
社會融資總量:新增人民幣貸款:累計值(月)中國人民銀行億元200201 - 202309查看
社會融資總量:新增外幣貸款:累計值(月)中國人民銀行億元200201 - 202306查看
社會融資總量:新增委托貸款:累計值(月)中國人民銀行億元200201 - 202306查看
社會融資總量:新增信托貸款:累計值(月)中國人民銀行億元200601 - 202306查看
社會融資總量:新增未貼現銀行承兌匯票:累計值(月)中國人民銀行億元200201 - 202306查看
社會融資總量:企業債券融資:累計值(月)中國人民銀行億元200201 - 201908查看
社會融資總量:非金融企業境內股票融資:累計值(月)中國人民銀行億元200201 - 202306查看
社會融資總量占比:新增人民幣貸款:累計值(月)國家統計局%200201 - 202308查看
社會融資總量占比:新增外幣貸款:累計值(月)國家統計局%200201 - 202306查看
社會融資總量占比:新增委托貸款:累計值(月)國家統計局%200201 - 202306查看
社會融資總量占比:新增信托貸款:累計值(月)國家統計局%200601 - 202306查看
社會融資總量占比:新增銀行承兌匯票:累計值(月)國家統計局%200201 - 202306查看
社會融資總量占比:企業債券融資:累計值(月)國家統計局%200201 - 201908查看
社會融資總量占比:非金融企業股票融資:累計值(月)國家統計局%200201 - 202306查看
社會融資總量:當月值(月)中國人民銀行億元200201 - 201908查看
社會融資總量:新增人民幣貸款:當月值(月)中國人民銀行億元200201 - 202308查看
社會融資總量:新增外幣貸款:當月值(月)中國人民銀行億元200201 - 202306查看
社會融資總量:新增委托貸款:當月值(月)中國人民銀行億元200201 - 202306查看
社會融資總量:新增信托貸款:當月值(月)中國人民銀行億元200601 - 202306查看
社會融資總量:新增未貼現銀行承兌匯票:當月值(月)中國人民銀行億元200201 - 202306查看
社會融資總量:企業債券融資:當月值(月)中國人民銀行億元200201 - 201908查看
社會融資總量:非金融企業境內股票融資:當月值(月)中國人民銀行億元200201 - 202306查看
社會融資總量占比:新增人民幣貸款:當月值(月)國家統計局%200201 - 202308查看
社會融資總量占比:新增外幣貸款:當月值(月)國家統計局%200201 - 202306查看
社會融資總量占比:新增委托貸款:當月值(月)國家統計局%200201 - 202306查看
社會融資總量占比:新增信托貸款:當月值(月)國家統計局%200601 - 202306查看
社會融資總量占比:新增銀行承兌匯票:當月值(月)國家統計局%200201 - 202306查看
社會融資總量占比:企業債券融資:當月值(月)國家統計局%200201 - 201908查看
社會融資總量占比:非金融企業股票融資:當月值(月)國家統計局%200201 - 202306查看
311 條數據   上一頁123456...11下一頁
国产精品厕所
<bdo id="xqww7"></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt> <bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><delect id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></delect> <delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></rt>