<bdo id="xqww7"></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt> <bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><delect id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></delect> <delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></rt>
首頁:經濟數據庫EDB >> 中國宏觀
示例:如搜索北京GDP總值,關鍵詞請輸入
北京 GDP,多個詞組之間請用空格隔開。
金融 9791
數據名(時間) 數據來源 單位起止時間操作
北京:金融機構本外幣存款余額:其他存款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構本外幣貸款余額:期末值(月)中國人民銀行萬元201001 - 201505查看
北京:金融機構本外幣貸款余額:境內貸款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構本外幣貸款余額:境內貸款:短期貸款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構本外幣貸款余額:境內貸款:中長期貸款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構本外幣貸款余額:境內貸款:融資租賃:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構本外幣貸款余額:境內貸款:票據融資:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構本外幣貸款余額:境內貸款:各項墊款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構本外幣貸款余額:境外貸款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣存款余額:期末值(月)中國人民銀行萬元201001 - 201505查看
北京:金融機構人民幣存款余額:單位存款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣存款余額:個人存款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣存款余額:個人存款:儲蓄存款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣存款余額:其他存款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣貸款余額:期末值(月)中國人民銀行萬元201001 - 201505查看
北京:金融機構人民幣貸款余額:境內貸款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣貸款余額:境內貸款:短期貸款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣貸款余額:境內貸款:中長期貸款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣貸款余額:境內貸款:融資租賃:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣貸款余額:境內貸款:票據融資:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣貸款余額:境內貸款:各項墊款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構人民幣貸款余額:境外貸款:期末值(月)中國人民銀行萬元201201 - 201412查看
北京:金融機構外匯存款余額:期末值(月)中國人民銀行萬美元201001 - 201505查看
北京:金融機構外匯存款余額:單位存款:期末值(月)中國人民銀行萬美元201201 - 201412查看
北京:金融機構外匯存款余額:個人存款:期末值(月)中國人民銀行萬美元201201 - 201412查看
北京:金融機構外匯存款余額:個人存款:儲蓄存款:期末值(月)中國人民銀行萬美元201201 - 201412查看
北京:金融機構外匯存款余額:其他存款:期末值(月)中國人民銀行萬美元201201 - 201412查看
北京:金融機構外匯貸款余額:期末值(月)中國人民銀行萬美元201001 - 201505查看
北京:金融機構外匯貸款余額:境內貸款:期末值(月)中國人民銀行萬美元201201 - 201412查看
北京:金融機構外匯貸款余額:境內貸款:短期貸款:期末值(月)中國人民銀行萬美元201201 - 201412查看
9791 條數據   上一頁1...34567...327下一頁
国产精品厕所
<bdo id="xqww7"></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt> <bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><rt id="xqww7"></rt><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></rt><delect id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></delect> <delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect><noframes id="xqww7"><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><bdo id="xqww7"><rt id="xqww7"></rt></bdo><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><noframes id="xqww7"><rt id="xqww7"><delect id="xqww7"></delect></rt>